A vendéglátás fogalma

A vendéglátás tulajdonképpen a vendégekről való gondoskodást foglalja magába. A vendégfogadás, vendégül látás az emberiség kultúrtörténetében meghatározó szerepet játszott és játszik napjainkban is. A vendégfogadás kezdetekben a közeli ismerősökre terjedt ki, de egyre inkább előtérbe került az idegenek vendégül látása is. Az évszázadok során a vendégség sokféle formája jött létre: a rokonok, ismerősök otthoni elhelyezésétől kezdve a vendéglátó üzletekben történő ellátáson át a kereskedelmi szálláshelyeken való vendégfogadásig.

A vendégek fogadásának hagyományai évezredes múltra tekintenek vissza, és alapjai vallási jellegűek. A vendéglátásban és a turizmusban dolgozók számára különösen fontos a vendégfogadáshoz kapcsolódó szokások ápolása, értékes hagyományainak megőrzése.

A vendégfogadás akár otthon, akár vendéglátó üzletben vagy kereskedelmi szálláshelyen történik, mindig jól meghatározható tárgyi és személyi feltételek meglétét teszi szükségessé.

A vendégül látás legfontosabb eleme a vendégszeretet, amely történelmi és vallási hagyományokon alapul. A vendég tisztelete az alapja a vendégbarátságnak, a vendégjognak, és a vendéglátó, vendéglős kultúrának, amely nélkül a modern életet el sem tudjuk képzelni. A vendégszeretet foglalja magába a vendégek szívélyes fogadását, üdvözlését, beinvitálását. A vendégjog egy ősi szokásjog, mely megszabta, hogy a vendégnek jár a védelem, az étel és a szállás. A vendégbarátság egy ókorra visszanyúló szerződés, mely a vendég és a vendéglátó között köttetett szóban vagy írásban. 

A hivatásszerű vendéglátás fogalma tükrözi, hogy tevékenységére a kereskedelem, az ipar és a szolgáltatás sajátos összefonódása jellemző. A vendéglátás olyan sajátos kereskedelmi tevékenység, melynek során a külföldi és belföldi vendégeket ellátja étellel, itallal, szolgáltatásról gondoskodik és kulturált szórakozási igényeket is kielégít. A vendéglátás feladatára vonatkozóan információt számunkra a fogalmi meghatározás ad: ennek megfelelően feladata a küföldi és belföldi vendégek (vagy más csoportosítás szerint: a helyi lakosság és a turizmusban résztvevők) ellátása.